Informujemy pacjentów Poradni Ogólnej o możliwości składania wniosków o wypisanie recept na stale przepisywane leki elektronicznie na adres e-mail: teleporady@spzlo.wieliczka.pl
Szczegółowe informacje w podstronie Poradni Ogólnej. Kliknij Tu

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia  z 17.04.2020r. w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19,
informujemy Pacjentów, że w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce sukcesywnie wznowiona zostaje  bieżąca realizacja    szczepień obowiązkowych,   od dnia 27 kwietnia 2020r.
Szczegółowe informacje w lokalizacjach w Poradni Dziecka w Wieliczce przy ul. Szpunara 20, w Ośrodku Zdrowia w Węgrzcach Wielkich oraz w Ośrodku Zdrowia w Chorągwicy.

Informacja dotycząca  sposobu realizacji recept

Nie ma potrzeby odbierania papierowej recepty -  wystarczy telefon do poradni w której wystawiona była e-recepta.
Informujemy pacjentów, którzy mają wypisane e-recepty  przez lekarza, a nie posiadają założonego przez profil zaufany Indywidualnego Konta  Pacjenta.
Do realizacji recepty wystarczy podanie pracownikowi apteki czterocyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje  - po zweryfikowaniu telefonicznie przez pracownika przychodni oraz numeru pesel pacjenta.

Zalecamy zakładanie Internetowego Konta Pacjenta. IKP umożliwa natychmiastowe uzyskanie kodu wystawionej online recepty i informacji o wystawionym zwolnieniu lekarskim.
Więcej informacji o udogodnieniach znajdziesz pod linkiem: e-recepta w IKP

 

UWAGA!!!

Zgodnie z zaleceniami NFZ, pacjentowi zgłaszającemu potrzebę wizyty u lekarza POZ najpierw udzielona zostanie TELEPORADA.

Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza.

Poradnia Ogólna w Wieliczce:

  • 533 309 633 (rejestracja Teleporad)
  • 12  279-63-01
  • 12  279-63-02

Poradnia dziecięca w Wieliczce :

  • 12  279-63-04
  • 12  279-63-05

Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich:

  • 12 251-23-75

Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy:

  • 12 278-31-64

Teleporada może być udzielona również pacjentowi kontynuującemu leczenie  u lekarza specjalisty.

Rezerwacja teleporad lekarza specjalisty pod numerami telefonów:

  • 12 279-63-06
  • 12 279-63-07

 

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, której organem tworzącym jest Gmina Wieliczka, w skład której wchodzą:
Miejska Przychodnia Zdrowia w Wieliczce
Ośrodek Zdrowia w Chorągwicy
Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich
oraz Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ulicy Kościuszki 51 w Wieliczce


Świadczymy bezpłatnie usługi medyczne w ramach umowy z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA w ramach:
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Stomatologii
Rehabilitacji
Psychiatrii

Oferujemy wysoki standard wyposażenia naszych poradni specjalistycznych oraz wykwalifikowaną i doświadczona kadrę medyczną, lekarzy pediatrów, internistów, lekarzy medycyny rodzinnej oraz wielu  specjalistów. Posiadamy własną Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej.

Godziny Pracy Przychodni w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 20:00

Informujemy pacjentów, że od dnia 1 października 2017 roku, od godziny 8:00 nastąpiła zmiana realizatorów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Lista realizatorów znajduje się na stronie nfz-kraków.pl -> kliknij tutaj