Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

kierownik mgr Katarzyna Urban, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
Wieliczka, ul. Szpunara 20
II piętro    tel. (12) 27-96-350

 

 

 

Dzień tygodnia Godziny pracy Pobieranie materiału
poniedziałek od 07:00 do 18:00 od 07:15 do 10:15
wtorek od 07:00 do 18:00 od 07:15 do 10:15
środa od 07:00 do 18:00 od 07:15 do 10:15
czwartek od 07:00 do 18:00 od 07:15 do 10:15
piątek od 07:00 do 18:00 od 07:15 do 10:15

sobota
18.12.2021
2022 rok:
(15.01, 29.01, 12.02,
26.02, 12.03, 26.03,
09.04, 23.04, 14.05,
28.05, 11.06, 25.06,
16.07, 20.08, 10.09,
24.09, 08.10, 22.10,
05.11, 19.11, 03.12,
17.12)

od 07:00 do 13:30 od 07:30 do 09:30

 

  • Jako podstawę przyjęcia pacjenta uważa się skierowanie wystawione przez lekarza. Z drukiem tym zgłasza się osobiście pacjent lub odbierany jest od osoby dostarczającej materiał w przypadku pobrania w domu.
  • Formularze od lekarzy, którzy nie zawarli umów z SPZLO w Wieliczce realizowane są odpłatnie na koszt pacjenta.
  • Na życzenie pacjenta Pracownia wykonuje także badania bez skierowania, za które płaci pacjent wg cennika dostępnego w laboratorium.
  • Laboratorium przyjmuje pracjentów poza kontraktem z NFZ w dwie soboty każdego miesiąca.

PRACOWNIA ANALITYCZNA POBIERA MATERIAŁ DO BADAŃ, KTÓRYCH LISTA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ. NIEKTÓRE Z NICH WYKONUJE SIĘ TYLKO OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU (*)
ROZSZERZENIEM OFERTY JEST MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA MATERIAŁU DO PRYWATNEGO LABORATORIUM DPC DIAGNOSTYKA. WYKAZ DOSTĘPNYCH BADAŃ ORAZ CENNIK ZNAJDUJĄ SIĘ W PRACOWNI.


Od poniedziałku do piątku wyniki większości badań dostępne są dla lekarzy i pacjentów w godzinach popołudniowych tego samego dnia [za wyjątkiem].
Wyniki badań z soboty dostępne są w poniedziałek [za wyjątkiem].
Wyniki badań ze skierowania otrzymuje lekarz do gabinetu. Pacjenci którzy sami opłacili badania mogą odebrać wyniki w Punkcie Informacji (parter).

 

Badania hematologiczne

Badania biochemiczne

Badania analityczne Badania serologiczne
i inne
OB Glukoza Mocz - badanie ogólne RF lateks
Morfologia z płytkami Mocznik Kał na pasożyty [do 3 dni] Odczyn Waaler-Rose
Rozmaz krwi/Obraz (Schilling) Kreatynina Wymaz z odbytu Białko CRP
Płytki krwi manualnie) Klirens kreatyniny Kał - krew utajona ASO [do 7 dni]
Retikulocyty Kwas moczowy Wymaz z pochwy VDRL (OWA)
Czas PT/INR Białko całkowite Płyn stawowy [2 dni] HbsAg
Czas APTT Albumina Mocz - cukier, aceton HbA1c [do 7 dni]
Fibrynogen Cholesterol całkowity Mocz - amylaza TSH
  Cholesterol HDL Mocz dobowy: białko PSA całkowity
  Trójglicerydy Mocz dob.: fosforan CA 125
  Bilirubina Mocz dob.: kreat. Troponina I hs
  Fosforan nieorganiczny Mocz dob.: kw.mocz. Witamina D3
  Wapń całkowity Mocz dob.: mocznik FT3
  AST Mocz dob.: wapń FT4
  ALT   D-dimery
  GGTP   antyTPO
  CPK   antyTG
  Żelazo   PSA wolny
  Fosfataza alkaliczna   Przeciwciała Sars-Cov-2 IgG
  Amylaza    
  Magnez    
  Sód, potas, chlorki    
  Krzywa cukrowa (*)    
  LDH    
  ACP całkowita [do 7 dni]    

Pobranie krwi:
Dorosły pacjent przed pobraniem krwi powinien być wypoczęty, na czczo (co najmniej 12 godzin od czasu spożycia ostatniego posiłku) oraz zgłosić się rano między godziną 7:30 a 10:00. Nie dotyczy to stanów nagłych, a także przypadków, kiedy zalecane jest wykonywanie oznaczeń kilkakrotnie w ciągu dnia.
U niemowląt karmionych często krew należy pobrać tuż przed kolejnym posiłkiem.

Test tolerancji glukozy (krzywa cukrowa):
Do badania konieczne jest 75 g glukozy zakupione przez pacjenta w aptece.
Dorośli i dzieci:
Przez 3 dni przed badaniem pacjent powinien pozostawać na normalnej diecie. Wszelkie leki wpływające na metabolizm węglowodanów należy odstawić 4 dni przed badaniem, bezpośrednio przed oznaczeniem zachować post 8–14 godz.
Po pobraniu próbki krwi na czczo badany dorosły wypija 300 ml roztworu zawierającego 75g glukozy w ciągu 5 min. Dzieci – roztwór zawierający 1,75g glukozy na 1 kg masy ciała (aż do dawki 75g). Powtórne pobranie krwi następuje po 120 min. W tym czasie pacjent pozostaje w spoczynku.
Kobiety ciężarne:
Po pobraniu próbki krwi na czczo pacjentka wypija 300 ml roztworu zawierającego 75g glukozy w ciągu 5 min. Powtórne pobranie krwi następuje po 60 i 120 min. W tym czasie pacjentka pozostaje w spoczynku.

Pobieranie próbki moczu na badanie ogólne
Około 250 ml moczu, ale nie mniej niż 10 ml, pobrać po nocy, po porannej toalecie, z pierwszej porannej porcji, ze środkowego strumienia do jednorazowego pojemnika. Zbiorniczek z moczem dokładnie zamknąć i podpisać (imię, nazwisko, nr pesel, adres, lekarz kierujący).
Noworodki i niemowlęta: po umyciu okolic cewki moczowej podać dziecku pić, pozostawiając bez pieluszki. Po chwili dziecko odda mocz. Do pierwszych kropli podstawić pieluchę, następnie plastikowy pojemnik. Można także założyć wcześnie rano jałowy woreczek do pobierania moczu. Po odklejeniu umieścić w całości w jednorazowym zbiorniczku, który należy opisać.
Mocz od niemowląt i osób starszych z chorobami nerek pobrać z drugiej 4-godzinnej porcji porannej.
Uwaga: Mocz dostarczyć do laboratorium w ciągu 1 godz.

Dobowa zbiórka moczu
Zbiórkę moczu należy przeprowadzić dokładnie w okresie 24 godzin.
Przygotować dużą butelkę po wodzie mineralnej 2,5 – 5 l.
Wlać do butelki zawartość 1 buteleczki otrzymanej w laboratorium (oznaczenie WAPNIA, MAGNEZU i FOSFORANÓW).
Pierwszą poranną porcję moczu odrzucić, na butelce zanotować godzinę, np. 7.00.
Każdą kolejną porcję moczu zbierać do przygotowanej butelki aż do następnego dnia do godz. wypisanej na butelce, np. do 7.00.
Po przekroczeniu 1 litra zebranego moczu dolać zawartość 2 buteleczki.
Pojemnik przechowywać w chłodnym miejscu.
Butelkę z zebranym moczem dostarczyć do laboratorium do godz. 10.00. Do oznaczenia KLIRENSU KREATYNINY podać wagę i wzrost.

Pobieranie próbki kału na badanie krwi utajonej w kale oraz do badań parazytologicznych
Pojemnik na kał należy dokładnie opisać (imię, nazwisko, nr pesel, adres, lekarz kierujący).
Pobrać świeży kał przy pomocy łopatki umieszczonej w naczyńku do 1/3 objętości.
Zbiorniczek dokładnie zamknąć i umieścić w woreczku foliowym. Jeżeli próbka nie może być od razu dostarczona do laboratorium, można ją przechować do następnego dnia w lodówce.
Uwaga: Nie wolno wkładać skierowania do woreczka z próbą.

Wykonanie wymazu okołoodbytniczego
Laboratorium wydaje szkiełka podstawowe z przyklejoną taśmą klejącą do wykonania wymazu w domu pacjenta.
Rano, bezpośrednio po obudzeniu pacjenta, odlepić taśmę i przyłożyć kilkakrotnie stroną klejącą pomiędzy rozchylone fałdy odbytu.
Przykleić taśmę z powrotem na szkiełko, całość włożyć do koperty i opisać (imię, nazwisko, adres, nr pesel, lekarz kierujący).
Uwaga: Wymaz źle wykonany zawiera grudki kału i należy go powtórzyć.