Medyczny Portal Informacyjny

 

 


Informacja dodatkowe

  • Z uwagi na znaczne różnice pomiędzy starym modułem e-Rejestracji a nowym konieczne jest założenie nowego konta.
  • Nazwą użytkownika/loginem konta pacjenta jest adres e-mail

Autoryzacja konta
Po poprawnym założeniu konta użytkownik posiada konto ograniczone.
Informacje takie jak rezerwacje dokonane przez personel przychodni nie są prezentowane dla kont ograniczonych.
Wymagana jest osobista wizyta w przychodni w celu potwierdzenia danych osobowych (na podstawie dokumentu tożsamości) i autoryzacji konta.
Autoryzacją kont pacjentów zajmuje się:

  • Dział Statystyki Medycznej (32-020 Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 20, Poziom -1, pok. 010)
    Godziny pracy: Pon-Pt: od 08:00 do 19:00

Dla kont ograniczoncyh możliwa jest jednak rezerwacja wizyt, o ile w systemie medycznym przchodni posiadamy dane osobowe pacjenta.

Polityka haseł:
Hasło musi spełniać warunki:

  • Złożoności hasła (minimum 8 znaków, w tym min. 1 cyfra, min. 1 duża litera)
  • Hasło nie może zawierać w sobie imienia i/lub nazwiska użytkownika