Pielęgniarka Środowiskowa

Pielęgniarską opieką środowiskową mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy:

 1. złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ
 2. nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej

 

Do pielęgniarskiej opieki środowiskowej mogą się zgłaszać sami lub być zgłaszani przez:

 1. lekarza ubezpieczenia społecznego
 2. pielęgniarkę POZ, położną POZ  oraz rodzinę, opiekunów lub instytucje


W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka  współpracuje z :

 1. lekarzem POZ
 2. pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania
 3. położną  środowiskową
 4. pielęgniarką opieki długoterminowej
 5. innymi  świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami pacjenta
 6. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny

 

Pielęgniarka środowiskowa realizuje świadczenia w zakresie:

 1. promocji zdrowia i profilaktyki ,
 2. świadczenia diagnostyczne
 3. prowadzenie edukacji zdrowotnej
 4. świadczenia pielęgnacyjne
 5. świadczenia lecznicze
 6. świadczenia usprawniające