Zarządzanie Jakością

14 lutego 2014 roku Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20, z rąk audytorów firmy IMQ otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, a tym samym spełnił zapisy normy PN-ISO 9001:2008.

Zakres certyfikacji obejmuje:

  • Podstawową Opiekę Zdrowotną
  • Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną
  • Leczenie Stomatologiczne
  • Opiekę Psychiatryczną i Leczenie Uzależnień
  • Rehabilitację Leczniczą
  • Transport sanitarny
  • Diagnostykę laboratoryjną i obrazową

Certyfikat  ISO objął swym zakresem:

  • Miejską Przychodnię Zdrowia w Wieliczce
  • Ośrodek Zdrowa w Chorągwicy
  • Ośrodek Zdrowia w Węgrzcach Wielkich

 

Certyfikat ISOCertyfikat