Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  zaprasza do czynnego udziału w Programach Profilaktycznych, których jest realizatorem.
Badania są wykonywane bezpłatnie w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Wieliczce przy ulicy Szpunara 20.

 

  • Do udziału w "Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - Etap Podstawowy" zapraszamy kobiety w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3-ch lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego w ramach programu
  • Do udziału w "Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia" zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat zdeklarowanych do lekarza POZ w Wieliczce ul. Szpunara 20. Zaproszenie nie dotyczy osób już objętych opieką kardiologa lub, u których rozpoznano choroby układu krążenia